Om oss/About us

Vi er en familie på fire som bor landlig til på Sotra utenfor Bergen. Det er flott natur rett utenfor døren vår. Vi har tilgang til sjø, fjell og vann som vi bruker mye på tur med hundene våre. I fritiden reiser vi gjerne på hundeutstilling eller tar en tur på hytten i Sunnfjord. Vi går også på jakt, både småvilt- og storvilt jakt. Vi trives aller best ute i norsk natur sammen med to og firbente.

Innehaver av West Leopaws er Irmelin. Jeg er utdannet sykepleier med spesialutdanning i Nevrosykepleie.Har alltid hatt stor interesse for dyr og spesielt for hunder. I yngre år jobbet jeg på gård med ansvar for 22 hester, noen griser og sau. Har også jobbet på smådyrsklinikk som veterinærassistent. Hund har vært hovedinteresse fra barnsben av og har over 25 års erfaring med hunder av ulike raser. Summen av dette har gitt meg en god del kunnskap om hund og helse som jeg har nytte av i vårt hundehold.

Mine støttespillere på hjemmebane er min mann, Roger, våre to sønner, Robin (-95) og Tim Kristian (-00). Roger jobber i politiet.  Robin er på vei ut i karrierelivet og Tim Kristian er elev på videregående skole. Alle er like glade i hundene våre og har alltid bidratt på sin måte i hundeholdet vårt.

Irmelin vokste opp med schæfer og Roger med blandingshund. Vi fikk vår første hund sammen i 1995, en Cavalier King Charles Spaniel. Siden kom det Great Japanese Dog (nå kalt Am. Akita) og Leonberger i hus. Begge guttene våre har vokst opp med hunder og andre dyr.

Vi er medlem i Norsk Kennel Klubb, Norsk og Svensk Leonberger Klubb, Sotra Brukshund Klubb og Bergen Selskaps og Brukshundklubb.

Kennelnavnet West Leopaws ble FCI godkjent i 2014. Vi har over 25 års erfaring med hunder av ulike raser. I dag er det Leonberger (fra 2001) og Amerikansk Akita (fra 1997) som ligger vårt hjerte nærmest.

Navnet «West Leopaws» har flere betydninger for oss. Det er oppkalling etter vår første leonberger, Leonard. Det sier noe om hvilken rase det er og løvepotene som vi er så glade i. I tillegg forteller det noe om hvor i landet vi er lokalisert.

Irmelin har hatt en «oppdretter i magen» i mange år, men fokus har vært å skaffe seg erfaring både i teori og praksis. Nå er oppdretterdrømmen nærmere enn noen gang. Målet er ikke å produsere stort, men ha fokus på fysisk og mental sunnhet kombinert med godt eksteriør og bevegelsesapparat hos hundene.

Våre hunder er familiehunder og lever sammen med oss som familiemedlemmer. Gjensidig respekt og samarbeid med hunden er for oss en selvfølge og grunnregel.

 

 

English:

Irmelin is the owner of West Leopaws. I work as a nurse. I am specialized in nursing people with critical damage and illness in the Central Neuro System.  I have always loved animals. In earlier days I worked on a horse farm with the responsibility and care for 22 horses, some pigs and sheeps. This experience has given me knowledge that can be useful in dog breeding. My supporters at home are my husband, Roger, and our boys Robin and Tim Kristian.

 Both Irmelin and Roger have grown up with dogs.  Irmelin grew up with a German Shepard and Roger with a mix. Our first dog we owned together came into our lives in 1995, a Cavalier King Charles Spaniel. After a while a Great Japanese Dog (today named Am. Akita) and a Leonberger moved in. Our boys have grown up with dogs and other animals.

We are proud to present our FCI recognized Kennel name, West Leopaws. We have 25 years of experience with dogs of various breeds. It is the Leonberger (from 2001) and the American Akita (from 1997) which is the breeds we love the most.

My focus has been on gaining experience in both theory and practice. Now I feel it is time to take a step further, meaning into the Breeders world. We have exciting plans for the future. 

Our dogs are our family and live with us as family members. We emphasize soundness and health combined with good exterior and healthy movements. Respect and cooperation with the dog is of course our basic rule.

We live outside Bergen City on the west coast of Norway. We have beautiful nature around us where the dogs get most of their exercise running and swimming. We love to spend our spare time out in the nature, often for mountain walking or hunting. We also like spending time with good friends and showing our dogs at dog shows.

We are members of the Norwegian Kennel Club, Norwegian Leonberger Club, Norwegian American Akita Club and Sotra Brukshund Club – a club for working dogs and sportsdogs.

Copyright

West Leopaws Kennel