Velkommen til West Leopaws

Tenker du på å skaffe deg leonbergervalp? Les mer om våre verdier og hva vi står for under linkene "Om oss" og "Filosofi". Ta gjerne kontakt for en god samtale om rasen og hundehold.

Vi har spennende planer for fremtiden. Målet er ikke å produsere stort, men ha fokus på fysisk og mental sunnhet kombinert med godt eksteriør og bevegelsesapparat hos hundene. Det er først og fremst gode familiehunder vi ønsker å få frem i vårt oppdrett. Men vi har gode linjer for både bruks- og utstilling og vil forvalte disse etter beste evne for å bringe arven videre.

Våre hunder er familiehunder og lever sammen med oss som familiemedlemmer. Gjensidig respekt og samarbeid med hunden er for oss en selvfølge og grunnregel. Dette vil vi forvente av våre valpekjøpere også.

(English below)

Welcome to West Leopaws

Read more about our values and what we stand for under the links "About Us" and "Philosophy." Feel free to contact us for a good conversation about the breed.

We have exciting plans for the future. The goal is not to produce large, but focus on physical and mental health combined with the good exterior and movement of the dogs. It is first and foremost good family dogs we wish to bring forth in our breeding. But we have good lines for both working dogs and show dogs.

Our dogs are family dogs and live with us as family members. Mutual respect and cooperation with the dog is for us the big Nr.1 and principle. We will expect this from our puppy buyers as well.

Oppdatert 13.11.17

Copyright

West Leopaws Kennel