West Leopaws Irish Popium

Storm er bror til Arwen. Han blir også værende i kennelen sitt eie, men skal settes på for hos herlige mennesker som kommer til å gi han et fantastisk liv. Vi gleder oss til utviklingen av denne herlige hannen.